Disclaimer

De website van Remus gcv openen en gebruiken, betekent automatisch dat u de gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Remus gcv gcv heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen. Remus gcv verleent u hierbij gratis toegang tot www.antwerpenontstoppingsdienst.be en nodigt u uit de hier aangeboden diensten/informatie af te nemen. Remus gcv behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte Aansprakelijkheid

Remus gcv spant zich in om de inhoud van www.antwerpenontstoppingsdienst.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.antwerpenontstoppingsdienst.be aangeboden materialen/informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen/informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Remus gcv. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Technische Verantwoordelijkheid

Remus gcv kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en bij schade die deze piraterij aan de gebruiker of aan een derde zou kunnen berokkenen. Remus gcv wijst iedere verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan uw computerinstallatie door gebruik van haar website of van een site, van derden, waarnaar haar website verwijst.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Remus gcv. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Remus gcv.

Gegevensbescherming

Indien aangegeven maakt deze website gebruik van cookies om de functionaliteit ervan zo goed mogelijk af te stemmen op uw profiel. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw instellingen aanpassen. Als u gebruik wilt maken van de volledige functionaliteit van deze website klikt u op Accepteren. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gewenste dienstverlening of aankoop online te realiseren en u op de hoogte te houden van onze diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren of uw gegevens te laten schrappen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Remus gcv.